KALEM TEKNİĞİ ( CHOI – Implanter Pen- DHI vb.)

Yeni bulunmuş bir teknik gibi lanse edildiği için söylemeliyiz ki yeni bulunmuş bir teknik değildir..Bu teknik ’90 yılların başında Koreli Dr.Choi ve arkadaşı tarafından bulunmuş olup, başlangıçta Asya ırkının saç tipi için özellikler taşırken daha da geliştirilip tüm saç tiplerine uygun hale getirilmiştir. Ülkemizde de 2009 yılından bu güne bu tekniği başarıyla kullanan ve bendeniz dahil pek çok meslektaşına tanıtan,bilgi ve tecrübelerini paylaşan değerli meslektaşım Dr.Hakan Doğanay’ı da anmak isterim.

Bu teknik bir söküm değil dikim işlemidir.; Daha önceki yıllarda FUT ile çıkarılan ,gü

nümüzde ise FUE yöntemiyle çıkarılmış saç greftlerinin ,alıcı alana kalem benzeri özel aparatlarla kanal açmadan DİKİM işlemini gerçekleştirmesidir.

Bu dikim tekniğinin olumlu yönleri ;

  • Traşsız saç ekimini başarıyla mümkün kılması
  • Kanal açımı da dikimi de aynı anda olduğundan,doku kanamaya fırsat bulamadan ekim yapıldığı için fazladan ödem olmaması..
  • Daha az travma daha az peroksit yük daha az oksidatif süreç ve böylece daha az hasara uğrayan saç kökü anlamına gelebilmektedir.
  • Daha sık ekim yapabilmeye imkan tanıması                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bu tekniğin görece olumsuz tarafları ;
  • Daha yavaş ve zahmetli bir ekim olması sebebiyle bir günde ekilebilecek greft sayısının kısıtlı olması. ikinci ,üçüncü güne dahi işlemin kalabiliyor olması ( bu arada maksimum greftin bir günde değil de birkaç güne yayılarak ekilmesinin saç köklerinin sağ kalımı açısından daha iyi olduğunu savunan çalışmalar da vardır )
  • Farklı bir teknik olduğu için hekim haricinde bu farklı tekniği iyi bilen özel yetişmiş dizimci hemşirelerin olmasını gerektirmesi
  • Kullanılan implanter pen (kalem) ve sarf malzemelerinin oldukça pahallı ekipmanlar olması